Máy đo nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ gió Extech SDL350

LIÊN HỆ

  • Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể lựa chọn: 1 đến 3600 giây

  • Đầu vào cặp nhiệt điện loại K / J để đo nhiệt độ cao

  • Màn hình LCD lớn hiển thị đồng thời Tốc độ không khí hoặc Lưu lượng không khí và Nhiệt độ

  • Ghi / Nhớ lại MIN, MAX