Với các chuyên viên được đào tạo hiệu chuẩn trong và ngoài nước, cùng thiết bị chuẩn hiện đại. SQC cung cấp khả năng hiệu chuẩn trong phạm vi đo từ nhỏ nhất mV, µA, nF đến khủng nhất hiện nay kV, kW, MΩ.

Dịch vụ hiệu chuẩn của chúng tôi gồm có:

Thiết bị đo điện áp, dòng điện AC/DC

Thiết bị đo điện trở, tụ điện

Thiết bị đo công suất AC/DC

Thiết bị đo tần số

Nguồn phát điện áp, dòng điện AC/DC

Nguồn phát tần số

Ampe kìm AC/DC

Thiết bị đo tĩnh điện

Thiết bị đo điện trở cách điện

Thiết bị kiểm tra trở kháng tay – chân

Hộp điện trở

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ: 0939.010.663