Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 717

LIÊN HỆ

  • Đo áp suất, 0,05% của thang đo đầy đủ với cảm biến bên trong lên đến 5000 psi / 345 bar (kiểu máy 5000G)

  • Đo mA với độ chính xác 0,015% và độ phân giải 0,001 mA, trong khi cung cấp nguồn vòng lặp 24 V

  • Đo áp suất đến 10.000 psi / 700 bar bằng một trong 29 Mô-đun áp suất Fluke 700Pxx