NHU CẦU

Ở Việt Nam hiện nay ngày một nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã và đang xây dựng nhà máy hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, nên nhu cầu về hiệu chuẩn cũng ngày một đa dạng, hiện đại hơn với nhiều yêu cầu khắc khe, độ chính xác ngày càng cao. Nắm bắt được nhu cầu đó, SQC ra đời với phương châm mang đến cho quý khách hàng những giải pháp toàn diện  “Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp – Nhanh Chóng

NĂNG LỰC

  • Phòng Hiệu Chuẩn SQC được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2017 bởi tổ chức AOSC.
  • Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ Kiểm Định – Hiệu chuẩn do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng công nhận.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ