Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-113S

LIÊN HỆ

  • Phép đo và phạm vi hoạt động: 0 – 50.000 Lux, 3 tầm, Foot-candle (Fc) 0 – 5000 Fc, 3 tầm.

  • Màn hình: 44 mm x 29 mm LCD, 3 ½ chữ số, chỉ thị tối đa 1999.

  • Cảm biến: Bộ lọc hiệu chỉnh màu và diode quang độc quyền, phổ đáp ứng C.I.E, yếu tố hiệu chỉnh dạng cosine đạt tiêu chuẩn.