Đồng hồ đo áp suất Fluke 700G

LIÊN HỆ

  • Chín model đo từ 15 đến 10.000 psi

  • Màn hình sáng có đèn nền để dễ dàng xem số đo áp suất

  • Thiết kế bền, mạnh mẽ với vỏ bảo vệ

  • Độ chính xác cao, 0,05% tổng sai số