Máy đo độ ồn Testo 816-1

LIÊN HỆ

  • Đo mức âm thanh theo IEC 61672-1 Loại 2 và ANSI S1.4 loại 2

  • Tần số và C

  • Lưu trữ dữ liệu tích hợp lên đến 31.000 bài đọc

  • Phần mềm quản lý dữ liệu và đo lường dài hạn

  • Thời gian chuyển đổi có thể thay đổi nhanh / chậm

  • Hiển thị biểu đồ thanh

  • Màn hình chiếu sáng

  • Đầu ra AC và DC để kết nối các thiết bị khác